×

મોરબી વિષે

મોરબી ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં આવેલા મોરબી જિલ્લાનો મહત્વના મહત્વાના મોરબી તાલુકામાં આવેલું શહેર છે, જે આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક પણ છે. મોરબી, જિલ્લાનાં મુખ્ય મથક મોરબી ઉપરાંત જામનગર, વાંકાનેર, ગાંધીધામ જેવાં મહત્વનાં

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો મોરબી

૪૮૭૧.૫ચો.કિ.મી.
૯,૬૬,૯૫૩
-
૦૫
૩૪૯
૩૪૫

Locate on Map

Maliya Halvad Morvi Wankaner Tankara

Hide Text