×

હળવદ વિષે

હળવદ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંશ ૨૨.૪૫ થી અક્ષાંશ ૨૩.૧૫ રેખાંશ ૬૯.૪૫ થી ૭૧.૩૦ છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં બ્રાહ્મણી નદી, ખારી નદી નદીઓનો સમાવેશ થાય છે.

Read More
શ્રી એ. જી. દેસાઇ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

હળવદ વિષે

હળવદ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંશ ૨૨.૪૫ થી અક્ષાંશ ૨૩.૧૫ રેખાંશ ૬૯.૪૫ થી ૭૧.૩૦ છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં બ્રાહ્મણી નદી, ખારી નદી નદીઓનો સમાવેશ થાય છે.

Read More
-
૧૪૪૩૦૩
-

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો